Köpvillkor

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta. Baseballjackor Sverige AB, nedan kallat BSAB.


Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa.

Beställning

BSAB friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Efter Er order erhåller ni en bekräftelse som bevis på ingånget avtal. 

Betalning

All givna priser avser inkl. moms & frakt inom Sverige. Betalning görs mot faktura alternativt förskott.

Vid beställning av specialdesignade artiklar betalar kund oftast på faktura 50 % i förskott och via slutfaktura restbelopp 10 dgr/30 dgr efter leverans.

Fakturan skickas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickar vi en påminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 50 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 1.5% per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 160 kr tillkommer.

BSAB reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser på internet och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga BSAB att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång innan avtal ingåtts. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Leverans och avbeställning

Vid specialdesign kan vi inte garantera kortare än 45 dagars leveranstid, oftast betydligt kortare. BSAB krediterar kund med 5 % av totalbelopp per 7 (sju) dagarsperiod leverans blir försenad, detta under förutsättning att deadline avtalats.

Lagervaror skickas inom 48h.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med BSAB köpevillkor. 

Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från BSAB antigen per e-post eller med post.

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir BSAB egendom tills dess full betalning erlagts via vårt bankgiro 822-1020 eller på webshopen annan betalningslösning.

Ansvar för ev. fel

BSAB ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. BSAB bär inget direkt eller indirekt ansvar för tex, men ej begränsat till, inkompatibilitet, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Kunden skall ankomstkontrollera leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri senast inom 14 dagar efter leverans. Kund har 14 dagars full returrätt. Vid reklamation skall kund kontakta BSAB reklamationsavdelning på epost [email protected] Defekta produkter som returernas till BSAB bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. I de fall returärendet ej är giltigt debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 350 sek + moms + frakt tur och retur samt ev. ytterligare hanteringskostnader för ärendet. BSAB förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig, detta gäller ej specialproducerade artiklar. 

Lagerartikel som önskas bytas eller ångras skickas till: Baseballjackor Sverige, Stuterivägen 99, 25484 Helsingborg.

Specialtillverkning 

För produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt. Beräknad leveranstid räknas från att kund betalt minst 50% i förskott och är synligt på vårt bankgiro eller annan deal via e-post. Specialtillverkade orders slutbetalas via faktura 10 dgr/30 dgr på epost eller på annat vis om så är avtalat.

Transportskadat gods

Om en vara från BSAB skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, DHL, 0771-345345) dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför BSAB kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att BSAB befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Övrigt

BSAB förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har BSAB rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. BSAB skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.

Foreign sales

Buyer is responsible for all taxes that may occur. Inside EU no taxes etc.

All foreign buyer pay 100 sek in freightcost. (Finland, Norway and Denmark)